Features : คุณสมบัติของโปรแกรม


การบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการประมาณราคาที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นระบบ ให้โปรแกรม PEstimate จัดการระบบประมาณราคาที่สมบูรณ์แบบให้กับธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณคิดราคาประมูลงานได้อย่างรวดเร็ว


Hard Copy

กรอกปริมาณที่ได้จากการถอดแบบในกระดาษลงในโปรแกรมและจับคู่กับสูตรคำนวณ

CAD Add-On

Add-On บน CAD, ได้แก่ AutoCAD, GStarCAD, NanoCAD และ ZWCAD เพื่อถอดแบบจากไฟล์ dwg, pdf, หรือ image ถอดปริมาณงาน

Revit Add-On

Add-On บน Autodesk Revit เพื่อนำปริมาณจาก Model มาจับคู่กับสูตรคำนวณเพื่อออกเป็นปริมาณวัสดุก่อสร้าง

Project Data


การเก็บข้อมูลโครงการอย่างเป็นระบบด้วยฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาของราคาวัสดุและค่าแรงงานได้ในแต่ละโครงการ สามารถตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ หรือแก้ไขประเภทของวัสดุ สามารถเห็นราคาใหม่ และออก BOQ ได้ทันที

คัดลอกโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบ หรือแก้ไขประเภทของวัสดุ เพื่อดูราคาเปรียบเทียบกันในแต่ละโครงการ หรือคัดลอกเพื่อใช้การตั้งค่าเดิมกับแบบใหม่

สามารถย้อนดูโครงการเก่าเพื่อตรวจสอบได้

Materials and Labour


ราคาวัสดุและค่าแรงงานเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ปี ตามแหล่งข้อมูล แยกได้ทั้งจังหวัดหรือตามแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เช่น ราคาเพื่อเสนอราคา และราคาต้นทุน

อัพเดทราคาวัสดุจาก cloud ซึ่งมาจากราคาพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ตามรายเดือน และค่าแรงงานปรับปรุงล่าสุดจากกรมบัญชีกลาง สามารถกำหนดราคาเพิ่มเติมได้

นำเข้าข้อมูลจาก Excel Pricelist ได้โดยตรง

Bill of Materials (BOM)


ใช้ระบบการกำหนดสูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วยเพื่อสร้างมาตรฐานการคำนวณ สามารถเลือกดูการแสดงผลรายงานได้ทั้งรูปแบบปริมาณวัสดุ (Breakdown) และรูปแบบราคาต่อหน่วย

ปรับเปลี่ยนให้ตรงรูปแบบวิธีการคำนวณของหน่วยงาน คัดลอกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในรูปแบบงานที่คล้ายกันได้

ใช้ระบบ Parametric ในการคำนวณปริมาณวัสดรูปแบบเดียวกับ Function ใน Excel

BOM Wizard


เครื่องมือช่วยคำนวณงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งฐานราก, ตอม่อ, เสา, คาน, พื้น, ผนัง และเหล็กรูปพรรณ

คำนวณปริมาณวัสดุและค่าแรงงานอย่างละเอียด กำหนดเปอร์เซ็นต์เผื่อ และสร้างหรือแก้ไขตัวช่วยคำนวณได้

รองรับหลักเกณฑ์วิธีการถอดแบบของทางราชการ และรูปแบบการคำนวณของหน่วยงานเอกชน

Quantity Takeoff


ระบุคุณสมบัติ (Properties) ของรายการที่ถอดแบบด้วยการระบุชื่อสัญลักษณ์ ประเภทงาน ชั้น โซน ฯลฯ เพื่อสามารถนำต่อข้อมูลไปใช้ในการค้นหาแยกตามคุณสมบัติที่ต้องการ

ถอดแบบได้ทั้งจากการกรอกค่าที่วัดได้จากกระดาษ ถอดจาก add-on บน CAD และ บน Revit

แต่ละรายการจะถูกจับคู่กับสูตรคำนวณตามลักษณะของงาน สามารถปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อคำนวณใหม่ได้ทันที

Report


เลือกดูรายงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ ได้แก่ ประเภท ชั้น โซน

เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ทั้งรูปแบบปริมาณวัสดุ (Breakdown) และราคาต่อหน่วย

ออกรายงาน BOQ แยกตามประเภทวัสดุ (ปร.4), แยกตามชั้นและประเภทเพื่อใช้ในการจัดการด้านการเงิน

BOQ Report by Material Type


รายงาน BOQ (Bill of Quantities) แยกตามประเภทวัสดุ (MasterFormat) หรือเรียกว่า แบบปร.4 ในทางราชการ

แยกรายการวัสดุและค่าแรงงานตามหมวดหลัก ได้แก่ งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม ฯลฯ และแยกย่อยตามหมวดย่อย เช่น คอนกรีต, เหล็กเสริมคอนกรีต, ฝ้าเพดาน, ผนัง, พื้น ฯลฯ


BOQ Report by Floor and Type


รายงาน BOQ (Bill of Quantities) แยกตามชั้นและประเภท

แยกตามหมวดหลัก ได้แก่ งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม ฯลฯ และแบ่งหมวดย่อยแยกตามชั้น มีทั้งรายงานที่แสดงรายการวัสดุและค่าแรงงาน และรายการรวมราคา


How to Start Pestimate
ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นทดลองใช้และเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งาน PEstimate แบบ step by step
PEstimate เป็น plugin บน CAD support AutoCAD, GStarCAD, BricsCAD โดย tutorial นี้จะพาคุณมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตั้งแต่การนำเข้าแบบ pdf, ถอดปริมาณงานสถาปัตย์, โครงสร้าง ไปจนถึงการออก BOQ Download

500+

Licenses

500+

Users

100+

Offices

1500+

Projects

Our CUSTOMERS