REAL-TIME PRICE

แสดงผลปริมาณวัสดุและราคาใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือแก้ไขชนิดวัสดุ สามารถออกรายงาน BOQ ใหม่ได้ในทันที

RECHECK

ตรวจสอบย้อนกลับหาที่มาของปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ ค่าแรงงานและราคาวัสดุจากบนแบบ และจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณ

FLEXIBLE

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการคำนวณตามมาตรฐานที่หน่วยงานใช้ เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และวิธีการคำนวณ

How to Start Pestimate
ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นทดลองใช้และเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งาน PEstimate แบบ step by step
PEstimate เป็น plugin บน CAD support AutoCAD, GStarCAD, BricsCAD โดย tutorial นี้จะพาคุณมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตั้งแต่การนำเข้าแบบ pdf, ถอดปริมาณงานสถาปัตย์, โครงสร้าง ไปจนถึงการออก BOQ Download


เพิ่มโอกาสในการประมูลงานและจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้โปรแกรม PESTIMATE ในการถอดแบบและประมาณราคา รองรับไฟล์แบบในรูปแบบ BIM, CAD, PDF และ Image


MULTIPLE FILES TYPE SUPPORT

Hard Copy

กรอกปริมาณที่ได้จากการถอดแบบในกระดาษลงในโปรแกรมและจับคู่กับสูตรคำนวณ

2D CAD, PDF and Images

Add-On บน CAD, ได้แก่ AutoCAD, GStarCAD, NanoCAD และ ZWCAD เพื่อถอดแบบจากไฟล์ dwg, pdf, หรือ image

BIM Support Revit Model

Add-On บน Autodesk Revit เพื่อนำปริมาณจาก Model มาจับคู่กับสูตรคำนวณเพื่อออกเป็นปริมาณวัสดุ

โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาไทยและสากล


โปรแกรมประมาณราคาที่รองรับมาตรฐานการประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ราชการไทย และ MasterFormat(US) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงตามการใช้งานของหน่วยงานเอกชน เมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย

มีระบบ cloud บริการราคาวัสดุ ซึ่งมาจากประกาศรายเดือนของกระทรวงพาณิชย์ และค่าแรงงานจากประกาศของกรมบัญชีกลาง สามารถปรับปรุงล่าสุดโดยอัตโนมัติ นำเข้า price list ที่มีอยู่แล้วในรูปแบบ excel ได้

สามารถแบ่งการทำงานและความรับผิดชอบเฉพาะเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน และรวบรวมราคาเป็นโครงการเดียวกัน สร้างมาตรฐานการถอดแบบและคำนวณงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานโดยใช้ระบบ Enterprise Network เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความผิดพลาดและเห็นราคาสรุปที่แม่นยำสุดยอดโปรแกรมประมาณราคา

ประมาณราคาได้รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราชการ การถอดปริมาณไม่มีพลาดเลย ราคาวัสดุเป็นปัจจุบันตามพาณิชย์จังหวัด อาคารคสล. 3 ชั้น ถอดเสร็จภายใน 3 ชม. แบบแยกชั้น แยกประเภทงาน และปริมาณวัสดุที่จะสั่งซื้อได้ทันที "ผมลากเส้น 1 เส้นได้พื้นที่ผนังก่อ พื้นที่ฉาบปูน พื้นที่ทาสีและเสาเอ็น"

สิ่งที่ Estimator ทั่ว ๆ ไปหนักใจมากที่สุดคืองานหลังคา แต่โปรแกรม PEstimate หลังคาคือส่วนที่ง่ายที่สุด

ปวดหัวเมื่อเจ้าของงานบอกว่าเงินค่าก่อสร้างไม่พอ ต้องปรับลดเนื้องานและเนื้อเงิน สำหรับ PEstimate จัดไปตามที่ท่านต้องการ

คุณพิชัย เพ็ญมาศ นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

500+

Licenses

500+

Users

100+

Offices

1500+

Projects

Our CUSTOMERS

-- BLOG --